Shopping Cart
LED SHOP

Splošni Pogoji Poslovanja z Informacijam za stranke


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z INFORMACIJAMI ZA STRANKE

Inhaltsverzeichnis

 1. Podrocje Veljavnosti
 2. Sklenitev pogodbe
 3. Pravica do preklica
 4. Cene in placilni pogoji
 5. Pogoji dostave in odpreme
 6. Odgovornost za napake
 7. Veljavno pravo, Sodna pristojnost
 8. Alternativno reševanje sporov
 9. Pravica do odstopa

1) Podrocje Veljavnosti
1.1 Ti pogoji poslovanja podjetja Christoph Schoengrundner (v nadaljevanju “prodajalca”) veljajo za vse pogodbe, ki jih potrošnik ali poslovni subjekt (v nadaljevanju stranka) sklene s prodajalcem glede blaga in/ali storitev, ki so predstavljeni v spletni trgovini prodajalca. S tem je vključitev lastnih pogojev stranke izključena, razen če ni dogovorjeno kako drugače.
1.2 Potrošnik v smislu teh Splošnih pogojev poslovanja je vsaka fizična oseba, ki deluje za doseganje ciljev, ki se razlikujejo od njene gospodarske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti. Poslovni subjekt v smislu teh Splošnih pogojev poslovanja je vsaka oseba, ki sama ali preko druge osebe, ki deluje v njenem imenu ali po njenem pooblastilu, deluje za doseganje ciljev, ki se lahko prištevajo k njeni gospodarski, poslovni, obrtni ali poklicni dejavnosti.

2) Sklenitev pogodbe
2.1 Opisi izdelkov iz spletne trgovine prodajalca ne predstavljajo obvezujočih ponudb s strani prodajalca, temveč služijo za oddajo zavezujoče ponudbe s strani stranke.
2.2 Stranka lahko ponudbo odda preko spletnega obrazca za naročilo, ki je v spletni trgovini prodajalca. Pri tem stranka po tem, ko je v virtualno košarico dodala izbrano blago in/ali storitve ter opravila postopek elektronskega naročanja, s klikom gumba za zaključek naročila odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo glede blaga in/ali storitev iz košarice.
2.3 Prodajalec lahko ponudbo stranke sprejme v petih dneh,

 • pri čemer stranki posreduje pisno potrditev naročila ali potrditev naročila v besedilni obliki (preko faksa ali e-pošte), pri čemer se v tem smislu upošteva prejem potrditve naročila s strani stranke, ali
 • pri čemer stranki dostavi naročeno blago, pri čemer se upošteva prejem blaga s strani stranke, ali
 • pri čemer stranko po oddaji njenega naročila pozove k plačilu.
  Če obstaja več zgoraj omenjenih alternativ, začne pogodba veljati v trenutku, ko nastopi prva izmed zgoraj omenjenih alternativ. Če prodajalec ponudbe stranke v zgoraj omenjenem roku ne sprejme, to velja kot zavrnitev ponudbe, posledica tega pa je, da stranka ni več vezana na svojo izjavo volje.
  2.4 Rok za sprejem ponudbe začne teči na dan po oddaji ponudbe s strani stranke in poteče ob koncu petega dne po oddaji ponudbe.
  2.5 Ob oddaji ponudbe preko prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo prodajalec shrani pogodbeno besedilo in ga stranki po oddaji njenega naročila poleg obstoječih Splošnih pogojev poslovanja pošlje v besedilni obliki (na primer po e-pošti, faksu ali s pisemsko pošiljko). Poleg tega se pogodbeno besedilo arhivira na spletni strani prodajalca in stranka lahko ob navedbi ustreznih podatkov za prijavo do njega brezplačno dostopa preko svojega z geslom zaščitenega računa, če je stranka pred oddajo naročila v spletni trgovini prodajalca ustvarila svoj račun.
  2.6 Pred zavezujočo oddajo naročila preko prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo lahko stranka z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške sproti popravlja svoje vnesene podatke. Poleg tega se pred zavezujočo oddajo naročila vsi navedeni podatki še enkrat prikažejo v potrditvenem oknu in se lahko tudi tam popravijo z običajnimi funkcijami tipkovnice ter miške.
  2.7 Za sklenitev pogodbe je na voljo samo slovenski jezik.
  2.8 Izvajanje naročila in komunikacija potekata preko e-pošte ter avtomatiziranega izvajanja naročila. Stranka mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je navedla za izvajanje naročila, pravilen, tako da na tem naslovu lahko prejema e-poštna sporočila, ki jih pošilja prodajalec. Zlasti mora stranka ob uporabi filtrov za neželeno pošto zagotoviti, da lahko prejema vsa sporočila, ki jih pošiljajo prodajalec ali tretje osebe, ki jih je prodajalec pooblastil za izvajanje naročila.

3) Pravica do preklica
Potrošnikom načeloma pripada pravica do preklica. Podrobnejše informacije o pravici do preklica so v prodajalčevih navodilih za preklic.

4) Cene in placilni pogoji
4.1 Če v opisu izdelkov prodajalca ni navedeno drugače, gre pri navedenih cenah prodajalca za končne cene, v katere je vključen zakonsko določen DDV. Morebitni dodatno nastali stroški dostave in odpreme so ločeno navedeni v vsakokratnem opisu izdelkov.
4.2 Stranka ima na voljo različne možnosti plačila, ki so navedene v spletni trgovini prodajalca.
4.3 Če je dogovorjeno vnaprejšnje plačilo, zapade znesek v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe.
4.4 Pri izbiri načina plačila “PayPal” se plačila izvajajo preko izvajalca plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ob veljavnosti pogojev uporabe PayPala, ki so objavljeni na https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_IE.

5) Pogoji dostave in odpreme
5.1 Dostava blaga se izvaja po poti odpreme na naslov za dostavo, ki ga je navedla stranka, če ni dogovorjeno kako drugače.
5.2 Če prevozno podjetje odpremljeno blago pošlje nazaj prodajalcu, ker dostava pri stranki ni bila mogoča, nosi stranka stroške neuspele odpreme. To ne velja, če stranka pravno veljavno izvede svojo pravico do preklica, če stranka ni odgovorna za okoliščino, ki je privedla do tega, da dostava ni bila možna, ali če začasno ni mogla sprejeti ponujene storitve, razen če ji je prodajalec storitev prej napovedal dovolj zgodaj.
5.3 Odgovornost za izgubo ali poškodovanje blaga preide na stranko, ko je stranka ali tretja oseba, imenovana s strani stranke, ki ni prevoznik, blago prevzela v posest. Če stranka deluje kot poslovni subjekt, odgovornost za naključno uničenje ali naključno poškodovanje pri prodaji na daljavo z dostavo blaga na poslovnem sedežu prodajalca preide na ustrezno osebo, ki izvaja prevoz.
5.4 Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru nepravilne lastne dostave ali lastne dostave, ki ni v skladu s predpisi, odstopi od pogodbe. To velja samo za primer, da za neizvedeno dostavo ni odgovoren prodajalec in je prodajalec z dobaviteljem s potrebno skrbnostjo sklenil konkreten kritni posel. Prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval, da se blago dostavi. V primeru nerazpoložljivosti ali le delne razpoložljivosti blaga se stranko nemudoma obvesti in se ji nemudoma vrne plačani znesek.
5.5 Lastni prevzem ni možen.

6) Odgovornost za napake
Veljajo zakonski predpisi o odgovornosti.

7) Veljavno pravo, Sodna pristojnost
7.1 Če stranka deluje kot potrošnik v smislu točke 1.2, za vsa pravna razmerja strank velja pravo države, v kateri ima stranka običajno prebivališče, z izključitvijo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, izključno sodno pristojnost za vse spore iz te pogodbe pa ima sodišče, na območju katerega ima stranka stalno prebivališče.
7.2 Če stranka deluje kot podjetnik v smislu točke 1.2, za vsa pravna razmerja strank velja pravo države, v kateri ima prodajalec poslovni sedež, z izključitvijo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, izključno sodno pristojnost za vse spore iz te pogodbe pa ima sodišče, na območju katerega ima prodajalec poslovni sedež.

8) Alternativno reševanje sporov
8.1 Evropska komisija pripravlja na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
platformo za spletno reševanje sporov. Ta platforma služi kot posvetovalnica za izvensodno reševanje sporov iz pogodb o spletni prodaji ali spletnih storitvah, v katerih je udeležen potrošnik.
8.2 Prodajalec ni niti zavezan niti pripravljen sodelovati pri postopku reševanja sporov, ki ga vodi služba za reševanje potrošniških sporov.

9. Pravica do odstopa

Odpovedi

Umik

Pravico imate odstopiti od pogodbe v štirinajstih dneh, ne da bi naveli razlog. Karenca je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi, ki niste prevoznik, prevzeli last zadnjega blaga.

Za uveljavljanje vaše pravice do odstopa od pogodbe, Morate nas obvestiti (Christoph Schöngrundner, Roseggerstrasse 8a, A-8692 Neuberg an der Mürz, [email protected], +43 (0) 664 / 46 38 453 s jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ali e-mailom) o vaši odločitvi o povlačenju iz tega pogodbe. Uporabite lahko priloženi obrazec za umik modela, vendar to ni obvezno.

Za izpolnjevanje odstopnega roka zadostuje, da pred iztekom odstopnega roka pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam povrnemo vsa plačila, prejeta od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire vrste dostave, ki ni najcenejša standardna dobava, ki jo ponujamo), brez razkritja in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko prejmemo obvestilo o vašem preklicu te pogodbe. Za to vračilo bomo uporabili enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili za prvotno transakcijo, razen če se izrecno strinjate drugače; v nobenem primeru vam ne bodo zaračunane nobene pristojbine za to odplačevanje. Vračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne zagotovite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli je prej.


Blago nam morate vrniti ali predati takoj in v vsakem primeru najkasneje štirinajst dni od dneva, ko nas obvestite o preklicu te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom roka štirinajstih dni. Stroške povratne pošiljke mora plačati kupec. Izgubo v vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba v vrednosti posledica obravnavanja blaga, ki ni potrebno za preverjanje narave, značilnosti in delovanja blaga.

Opomba: Obrazec za odvzem vzorca najdete na dnu naše spletne trgovine na: Vzorec Odstopni obrazec.

VÄLKOMMEN TILLBAKA

du kan logga in här

Information

produktkategori

DOBRODOŠEL NAZAJ

Tu se lahko prijavite

Informations

kategorije izdelkov